Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Основан 1996 году

Шектеулі қолжетімділік. Толық жұмыстеу үшін жүйеге кіру қажет. Кіру