Қорғауға дейін жұмыстар тізімі (қорғау күні қосылған).
Қарау
Тақырып: Өнеркәсіпте қосылған құн тізбегін қалыптастырудың ұйымдастырушылық-экономикалық тетіктері
Тіркеу: 2018-06-18 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-09-15
Авторы: РЫСБЕКОВ АЛМАЗ ҚЫДЫРӘЛІҰЛЫ
Мамандық: 6D050600 – ЭКОНОМИКА
Қарау
Тақырып: Судебный контроль в уголовном процессе: международно-правовой и национальный аспект
Тіркеу: 2018-06-26 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-09-08
Авторы: АБАҚАСОВ МАРАТ САҒЫНДЫҚҰЛЫ
Мамандық: 6D030100 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Қарау
Тақырып: Азаматтық іс жүргізудегі сот отындаушылар институты қызметінің әлеуметтік-құқықтық аспектілері
Тіркеу: 2018-06-26 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-09-08
Авторы: АКЧАБАЕВ ШЫНАРБЕК КАИРБЕКУЛЫ
Мамандық: 6D030100 - ҚҰҚЫҚТАНУ

Қорғаудан кейін жұмыстар тізімі (5 айға дейін).
Қарау
Тақырып: Gagea және Ixiolirion туысының өсімдік түрлерінің көбею жүйесінің морфологиялық және молекулалық ерекшеліктерін зерттеу
Тіркеу: 2018-05-23 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-06-26
Авторы: НУРСАФИНА АКМАРАЛ ЖЕКСЕНБАЕВНА
Мамандық: 6D060700 – БИОЛОГИЯ
Қарау
Тақырып: Условия формирования комплексов P19 с молекулами siRNA и их участие в патогенезе вирусной инфекции
Тіркеу: 2018-05-23 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-06-26
Авторы: МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ СУТУЛА
Мамандық: 6D060700 – БИОЛОГИЯ
Қарау
Тақырып: Орталық Азия қауіпсіздігі жүйесіндегі шекара мәселесі
Тіркеу: 2018-05-11 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-06-12
Авторы: ШҰҚЫЖАНОВА АЙЫМ НҰРТАСҚЫЗЫ
Мамандық: 6D050500 – АЙМАҚТАНУ
Қарау
Тақырып: Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі су-энергетикалық фактор
Тіркеу: 2018-05-11 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-06-12
Авторы: КЕНЖЕҒАЛИ ЖАРАС МАҚАНҰЛЫ
Мамандық: 6D020200 – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
Қарау
Тақырып: Бензин буы және темекі түтінімен уланған кездегі орталық жүйке жүйесінің кейбір морфофункционалдық ауытқулар мен олардың коррекциясы
Тіркеу: 2018-04-25 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-05-26
Авторы: МҰСТАФА РАУАН СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ
Мамандық: 6D060800 – ЭКОЛОГИЯ
Қарау
Тақырып: Социалистік кезеңнен кейінгі кеңістіктегі парламентаризмнің эволюциясы (Қазақстан, Ресей мен Румыния мысалында)
Тіркеу: 2018-04-23 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-05-25
Авторы: ҚАНАПЬЯНОВ ТИМУР ЕРБОЛАТҰЛЫ
Мамандық: 6D050200 – САЯСАТТАНУ
Қарау
Тақырып: Ә.Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» шығармасындағы метафоралардың лингвомәдени лакуналар ретінде аударылу ерекшеліктері
Тіркеу: 2018-04-16 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-05-19
Авторы: ТӨЛЕУБАЕВА АҚНҰР МҰХИТҚЫЗЫ
Мамандық: 6D020700 – АУДАРМА ІСІ
Қарау
Тақырып: Методология устного перевода в Казахстане
Тіркеу: 2018-04-16 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-05-19
Авторы: ЕСКИНДИРОВА МАНШУК ЖУМАБАЕВНА
Мамандық: 6D020700 – ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО
Қарау
Тақырып: Бензин буы және темекі түтінімен уланған кездегі орталық жүйке жүйесінің кейбір морфофункционалдық ауытқулар мен олардың коррекциясы
Тіркеу: 2018-04-25 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-05-10
Авторы: МҰСТАФА РАУАН СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ
Мамандық: 6D060800 – ЭКОЛОГИЯ
Қарау
Тақырып: Айдархан Тұрлыбаевтың ӛмірі және қоғамдық-саяси қызметі
Тіркеу: 2018-03-16 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-04-16
Авторы: БАЙДАЛЫ РАУАН ЖОМАРТҰЛЫ
Мамандық: 6D02300 – ТАРИХ
Қарау
Тақырып: Өндірісті диверсификациялауды экономикалық бағалау және оның оңтайлы стратегияларын таңдау (Солтүстік Қазақстан өсімдік шаруашылығы материалдары негізінде)
Тіркеу: 2018-03-20 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-03-27
Авторы: ШАЙКЕНОВА НУРГУЛЬ ТЫНЫШТЫКОВНА
Мамандық: 6D050600 – ЭКОНОМИКА

Қорғаудан кейін жұмыстар тізімі (5 айдан кеін).
Тақырып: Влияние параметров осаждения и процесса легирования Cr и Si на микроструктуру и свойства наноструктурных покрытий (Zr-Ti-Nb)N
Тіркеу: 2018-02-01 00:00:00
Тіркеуші: Айтуарова Айнагуль Джанбулатовна
Қорғау: 2018-02-09
Авторы: ЕСКЕРМЕСОВ ДИДАР КАЙРАТОВИЧ
Мамандық: ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
Тақырып: Визуалды программалау бойынша болашақ информатика мамандарының оқу жетістіктерін мульти-критериалды бағалаудың әдіснамасы
Тіркеу: 2018-01-05 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2018-02-07
Авторы: ТОКЖИГИТОВА НУРГУЛЬ КАИРБАЕВНА
Мамандық: 6D011100-ИНФОРМАТИКА
Тақырып: Проблемы правового обеспечения механизма экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования в Республике Казахстан
Тіркеу: 2017-11-27 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2018-01-06
Авторы: СМОИЛОВ САМАТ ЖУМАГАЛИЕВИЧ
Мамандық: 6D030100 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Тақырып: Тозған және бҥлінген жерлерді қалпына келтірудің қҧқықтық негіздері (Қазақстан Республикасы және Тҥркия Республикасы заңнамалары бойынша салыстырмалы талдау)
Тіркеу: 2017-12-06 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2018-01-06
Авторы: ЖАНБАЗ МУСТАФА
Мамандық: 6D030100 - ҚҰҚЫҚТАНУ
Тақырып: Сарыарқа ландшафттарының динамикалық ӛзгерістерін анықтаудағы топонимикалық зерттеулердің ғылыми-теориялық негіздері
Тіркеу: 2017-11-29 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-29
Авторы: ЕГИНБАЕВА АЙГУЛЬ ЕСЕНГАЛИЕВНА
Мамандық: 6D060900 - ГЕОГРАФИЯ
Тақырып: Оңтүстік Қазақстанның рекреациялық ресурстарының қалыптасуының физикалық географиялық негіздері
Тіркеу: 2017-11-29 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-29
Авторы: ИЗЕНБАЕВ БЕКНУР ЖУСУПОВИЧ
Мамандық: 6D060900 – ГЕОГРАФИЯ
Тақырып: Қытай қазақтарының тілін тарихи зерделеу және синхрондық талдау
Тіркеу: 2017-11-29 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-29
Авторы: МАМЫРХАНОВА ЖАМИЛА ТЕМІРҒАЛИҚЫЗЫ
Мамандық: 6D020500 – ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: САУ с повышенным потенциалом робастной устойчивости в классе четырехпараметрических структурно-устойчивых отображений
Тіркеу: 2017-11-27 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-27
Авторы: ЗАКАРИНА АЙНА ЖАНУЗАКОВНА
Мамандық: 6D070200 – АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Тақырып: Системы автоматического контроля и мониторинга распределенных технологических комплексов как стохастических объектов
Тіркеу: 2017-11-27 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-27
Авторы: БУЛАТБАЕВА ЮЛИЯ ФЕЛИКСОВНА
Мамандық: 6D070200 – АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Тақырып: Роль генетических факторов в развитии метаболических заболеваний в казахской популяции
Тіркеу: 2017-11-24 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-25
Авторы: СИХАЕВА НУРГУЛЬ САБЕРЖАНОВНА
Мамандық: 6D060700 - БИОЛОГИЯ
Тақырып: Регуляция защитных сигнальных систем высших растений при вирусных заболеваниях
Тіркеу: 2017-11-24 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-25
Авторы: МУКИЯНОВА ГУЛЬЖАМАЛ СЛЯМГАЗИЕВНА
Мамандық: ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ «ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ» (PHD) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 6D060700 - БИОЛОГИЯ
Тақырып: Характеристика внеклеточных белков р40 и р75 пробиотических лактобацилл, выделенных из национальных молочных продуктов
Тіркеу: 2017-11-25 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-25
Авторы: АБИТАЕВА ГУЛЯИМ КАИРКЕНОВНА
Мамандық: 6D060700- БИОЛОГИЯ
Тақырып: «Стратегия развития экспортного потенциала Республики Казахстан в условиях ВТО»
Тіркеу: 2017-11-21 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-23
Авторы: АМИРБЕКОВА АЙНУР СУЛТАНАЛИЕВНА
Мамандық: 6D050600 - ЭКОНОМИКА
Тақырып: Қазақстандағы аймақтардың бәсекеге қабілеттілігі: бағалау әдістері және экономикалық кеңістік факторы
Тіркеу: 2017-11-21 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-23
Авторы: ҚҰТТЫБАЕВА НҰРГҮЛ БОЛАТОВНА
Мамандық: 6D050600–ЭКОНОМИКА
Тақырып: Депрессивные регионы в экономике Казахстана: методы оценки и институты развития
Тіркеу: 2017-11-21 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-22
Авторы: ЖАЙЛАУОВ ЕРЛАН БЕРИКОВИЧ
Мамандық: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6D050600-ЭКОНОМИКА
Тақырып: Қазақстанның инновациялық даму жағдайында мұнай-химия өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың экономикалық негіздері
Тіркеу: 2017-11-21 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-22
Авторы: КАДЫРБЕРГЕНОВА АСЕЛЬ КАЛШИКЕЕВНА
Мамандық: 6D050600 «ЭКОНОМИКА»
Тақырып: Indian Policy towards Central Asia: Evolution and Dynamics of Changes
Тіркеу: 2017-10-21 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-22
Авторы: ORAKBAYEVA ULBOLSYN MALIKOVNA
Мамандық: 6D050500 - REGIONAL STUDIES
Тақырып: Орталық Азиядағы Еуропалық Одақ саясаты: жаңа үрдістер, басымдықтар және келешегі
Тіркеу: 2017-11-22 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-22
Авторы: ИБРАЕВА АЙГЕРИМ ЕРГАЛИЕВНА
Мамандық: 6D050500 – АЙМАҚТАНУ
Тақырып: Қатты денелердегі стационарлы емес толқындардың таралуы есебіндегі шешімді визуализациялау және ақпараттық жүйесін құру
Тіркеу: 2017-11-14 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-12-15
Авторы: АХМЕТОВА ЖАНАР ЖУМАНОВНА
Мамандық: 6D070300 – “АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР”
Тақырып: Формирование деонтологической готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования
Тіркеу: 2017-10-27 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-11-30
Авторы: АУБАКИРОВА САУЛЕ ДЖАМБУЛОВНА
Мамандық: 6D010300 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Психолого-педагогические основы формирования информационно- коммуникационной технологической компетентности магистрантов в условиях виртуально-образовательной среды
Тіркеу: 2017-10-30 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-11-30
Авторы: АБЫКЕНОВА ДАРИЯ БОЛАТОВНА
Мамандық: ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PHD) 6D010300 - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Содержание социально-педагогического образования в Казахстане
Тіркеу: 2017-10-27 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-11-29
Авторы: КУРМАНАЕВА ГУЛЬМИРА КАСЫМБЕКОВНА
Мамандық: 6D012300 – СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И САМОПОЗНАНИЕ
Тақырып: Болашақ педагог-психологтардың сыни ойлауын дамытуда медиа- ресурстарды пайдаланудың ғылыми-тәжірибелік негіздері
Тіркеу: 2017-10-27 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-11-29
Авторы: ТАШЕТОВ АМАНЖОЛ АСКАРОВИЧ
Мамандық: 6D010300-ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Қазақ және қазіргі қыпшақ тобы тілдерінің моносиллабтық негізі
Тіркеу: 2017-10-11 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-11-11
Авторы: МЕЙРАМБЕКОВА ЛЯЗАТ КАСЫМОВНА
Мамандық: 6D020500 – ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОБЫТНОСТЬ КАЗАХСТАНА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XХ ВЕКОВ
Тіркеу: 2017-10-11 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-11-11
Авторы: ОРАЗБАЕВА НАРКЕС СЕРИКБАЕВНА
Мамандық: 6D020500 – ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: Смысловой объем дихотомии создавать/разрушать и ее языковая экспликация (на материале русского, английского и казахского языков)
Тіркеу: 2017-10-11 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-11-11
Авторы: БАЛХИМБЕКОВА ПЕРИЗАТ ЖАНАТОВНА
Мамандық: 6D020500 – ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: The effect of pharmaceutical ingredients on representatives of aquatic biota
Тіркеу: 2017-09-20 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-10-21
Авторы: AUBAKIROVA BAKHYT NUPBAEVNA
Мамандық: 6D060800 – ECOLOGY
Тақырып: Қазақстан Республикасындағы сауда осалдылығының алдын – алу стратегиясы
Тіркеу: 2017-09-12 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-10-14
Авторы: РАХИМБАЕВА АСЕМГУЛЬ АБДУЛМАНСУРОВНА
Мамандық: 6D050600– ЭКОНОМИКА
Тақырып: БОЛАШАҚ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Тіркеу: 2017-09-13 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-10-13
Авторы: КАРАТАЕВ ГАЛЫМЖАН САКЕНОВИЧ
Мамандық: 6D010300 – «ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ»
Тақырып: Болашақ педагог-психолог мамандарының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары
Тіркеу: 2017-09-13 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-10-13
Авторы: АМАНОВА АРАЙ КОКОРАЕВНА
Мамандық: 6D010300-ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: WORK OF FOUNDATIONS AT INFLUENCE HORIZONTAL AND STEP DEFORMATIONS OF THE SOIL BASES
Тіркеу: 2017-06-20 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-07-22
Авторы: ZHUKENOVA GYULNARA ABAEYVNA
Мамандық: 6D072900 – CIVIL ENGINEERING
Тақырып: Специфика Европейского Союза как актора в Центральной Азии: теоретическое моделирование и динамика политической роли
Тіркеу: 2017-05-23 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-06-23
Авторы: ОСПАНОВА БАКЫТ АМАНЖОЛОВНА
Мамандық: 6D020200 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Тақырып: АҚШ-тың Орталық Азиядағы геосаяси мүдделері
Тіркеу: 2017-05-23 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-06-23
Авторы: КАКЕНОВА ЗАРИНА АЛМАСОВНА
Мамандық: 6D020200 – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
Тақырып: Трансформация энергетической политики Европейского союза в отношении стран Центральной Азии (1991-2016 г.г.)
Тіркеу: 2017-05-24 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-06-23
Авторы: ОРАЛОВ АСХАТ РАЗДЫКОВИЧ
Мамандық: ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 6D020200 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Тақырып: Развитие туристской предпринимательской деятельности в Казахстане: направления и механизмы стимулирования
Тіркеу: 2017-05-15 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-06-16
Авторы: ЕРЖАНОВА САЛТАНАТ КУЛДАСБАЕВНА
Мамандық: 6D090200 – ТУРИЗМ
Тақырып: Қазақстан Республикасында туристік қызмет көрсету нарығының әлеуметтік-экономикалық аспектілері: тенденциясы және даму болашағы
Тіркеу: 2017-05-15 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-06-16
Авторы: АҒЫБЕТОВА РИНА ЕСІМҚЫЗЫ
Мамандық: 6D090200-ТУРИЗМ
Тақырып: Роль вирусных белков в активации защитных механизмов растений при атаке патогена
Тіркеу: 2017-04-24 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-06-09
Авторы: АКБАСОВА АЛУА ЖОЛДАСБАЕВНА
Мамандық: 6D060700- БИОЛОГИЯ
Тақырып: Роль мечетей в социо-культурном развитии казахского кочевого общества во II-й половине XIXв.
Тіркеу: 2017-04-24 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-05-26
Авторы: АМАНЖОЛОВА ДИНАРА АЛТАЕВНА
Мамандық: СПЕИАЛЬНОСТЬ 6D020300 «ИСТОРИЯ»
Тақырып: Ш.Ш. Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі
Тіркеу: 2017-04-25 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-05-26
Авторы: СЕРУБАЕВА АУРИКА ТЕМИРХАНОВНА
Мамандық: МАМАНДЫҒЫ 6D020300 – «ТАРИХ»
Тақырып: Проявление структурных особенностей кластерных слабосвязанных ядер в полных сечениях реакции
Тіркеу: 2017-04-26 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-05-24
Авторы: КАБДРАХИМОВА ГАУХАР ДАНИЛОВНА
Мамандық: 6D060500 – «ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА»
Тақырып: Қазақстан Республикасындағы емдік-сауықтыру туризмінің дамуын жетілдіру: мәселелері мен шешу жолдары
Тіркеу: 2017-04-11 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-05-12
Авторы: ЕСЕНГАБЫЛОВА АЙМАН КАСЕНХАНОВНА
Мамандық: 6D090200-ТУРИЗМ
Тақырып: The study of mechanical properties of soils in the triaxial devices under different load path`s
Тіркеу: 2017-02-24 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-04-01
Авторы: BALZHAN KALDANOVA
Мамандық: 6D072900 – CIVIL ENGINEERING
Тақырып: Роль батыров в сохранении целостности казахской государственности (первая четверть XVIII в. – середина XIX в.)
Тіркеу: 2017-02-16 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-03-17
Авторы: КАБЫЛТАЕВА САМАЛ КАЗИЗОВНА
Мамандық: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6D020300 – «ИСТОРИЯ»
Тақырып: МАТЕРИАЛЫ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО ОБЩЕСТВА (XVIII - НАЧ. ХХ ВВ.)
Тіркеу: 2017-02-16 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-03-17
Авторы: КУНАНБАЕВА ШОЛПАН БОРАНБАЕВНА
Мамандық: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6D020300 – «ИСТОРИЯ»
Тақырып: Проблемы правового обеспечения механизма экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования в Республике Казахстан
Тіркеу: 2016-12-14 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-02-04
Авторы: СМОИЛОВ САМАТ ЖУМАГАЛИЕВИЧ
Мамандық: 6D030100 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Тақырып: Болашақ педагогтардың рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастыруда мұражай материалдарын пайдалану
Тіркеу: 2016-12-27 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2017-01-27
Авторы: ОМАРОВ ДАУЛЕТ КАРИБАЕВИЧ
Мамандық: 6D010300-ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Совершенствование маркетинговой стратегии индустрии туризма в Казахстане
Тіркеу: 2016-11-29 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-29
Авторы: ШИЛИБЕКОВА БАЛЖАН СЕНБЕКОВНА
Мамандық: 6D090200 – ТУРИЗМ
Тақырып: Синтез и свойства наноструктурированных материалов на основе ядерных трековых мембран
Тіркеу: 2016-11-28 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-28
Авторы: КОЗЛОВСКИЙ АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ
Мамандық: 6D060500- "ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА"
Тақырып: Особенности радиационных процессов в облученном ионами фториде кальция
Тіркеу: 2016-11-28 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-28
Авторы: АСЫЛБАЕВ РУСЛАН НАМЫСОВИЧ
Мамандық: 6D060400 – ФИЗИКА
Тақырып: Люминесценция и механизмы преобразования солнечного излучения в синтезированных полупроводниковых наночастицах
Тіркеу: 2016-11-25 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-27
Авторы: ДАУРЕНБЕКОВ ДУЛАТ ХАЙРЕТЕНОВИЧ
Мамандық: 6D060400 – ФИЗИКА
Тақырып: Космологические модели ранней и поздней Вселенной с брадионными и тахионными полями
Тіркеу: 2016-11-25 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-27
Авторы: МЫРЗАКУЛОВ НУРГИСА АНСАТБАЕВИЧ
Мамандық: 6D060400 - ФИЗИКА
Тақырып: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В КАЗАХСКОМ И В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ СИБИРИ
Тіркеу: 2016-11-25 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-26
Авторы: ЕСКЕЛЬДИЕВА БИБИГУЛЬ ЕРГАЛИЕВНА
Мамандық: 6D021200 – ТЮРКОЛОГИЯ
Тақырып: Көне түрік жазу тарихы
Тіркеу: 2016-11-25 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-26
Авторы: ТАЛҒАТ МОЛДАБАЙ
Мамандық: 6D021200 - ТҮРКІТАНУ
Тақырып: Международные договоры Республики Казахстан как фактор достижения гармонизации международных отношений
Тіркеу: 2016-11-25 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-26
Авторы: КОНДЫКЕРОВА КАРЛЫГАШ ЖУМАБЕКОВНА
Мамандық: 6D020200 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Тақырып: Экономикалық интеграция жағдайында Қазақстан Республикасының кадрлық әлеуетін инновациялық дамыту
Тіркеу: 2016-11-21 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-24
Авторы: РАМАШОВА АЙСУЛУ НУРМАМБЕКОВНА
Мамандық: 6D050600-ЭКОНОМИКА
Тақырып: Қазақстан Республикасындағы инновациялық кәсіпкерлік: теория мен даму механизмдері
Тіркеу: 2016-11-21 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-24
Авторы: КОПЖАСАРОВА ГАУХАР АМАНГЕЛЬДИЕВНА
Мамандық: 6D050600 – ЭКОНОМИКА
Тақырып: Петри желісіндегі параллельді ауысымды қолданып формальды тілдерді зерттеу және модельдеу
Тіркеу: 2016-11-23 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-24
Авторы: ЖУМАБАЕВА ЛАУЛА ОРЫНБАСАРОВНА
Мамандық: 6D070400- «ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ»
Тақырып: Исследование работы свай в грунте современными экспресс-методами
Тіркеу: 2016-11-24 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-24
Авторы: ОМАРОВ АБДУЛЛА РАХМЕТОВИЧ
Мамандық: 6D072900 – «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Тақырып: МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ(на материале разноструктурных языков)
Тіркеу: 2016-11-29 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-24
Авторы: БЕЙСЕМБАЕВА ГУЛЬШАТ ЗЕЙНЕЛХАБИДЕНОВНА
Мамандық: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6D020500 – ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОГО БЕЛКА СУПРЕССОРА НА ФЕРМЕНТЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
Тіркеу: 2016-11-21 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-23
Авторы: ЕРГАЛИЕВ ТИМУР МУРЗАБАЕВИЧ
Мамандық: 6D060700- «БИОЛОГИЯ»
Тақырып: Повышение конкурентоспособности животноводческой отрасли на основе формирования региональных кластеров (на примере Акмолинской области)
Тіркеу: 2016-11-21 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-23
Авторы: ОКУТАЕВА САУЛЕ ТОЛЕГЕНОВНА
Мамандық: ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PHD) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 6D050600 «ЭКОНОМИКА»
Тақырып: Болашақ педагогтардың әлеуметтік интеллектісінің дамуындағы психологиялық ерекшеліктер
Тіркеу: 2016-11-23 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-23
Авторы: КЕНЖЕБАЕВА КУНДЫЗ СЕРИКОВНА
Мамандық: 6D010300-ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Ғылыми зерттеу іс-әрекеті арқылы болашақ мамандардың педагогикалық шығармашылығын қалыптастыру
Тіркеу: 2016-11-23 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-23
Авторы: ИБРАГИМҚЫЗЫ ШЫНАР
Мамандық: 6D010300 – «ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРЫ ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІН АЛУ ҮШІН ДАЙЫНДАЛҒАН ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯ
Тақырып: Қытайлық кӛші-қонның Қазақстан қоғамына әсері: саяси-әлеуметтік аспекті
Тіркеу: 2016-11-22 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-22
Авторы: БОЛДУРУКОВА НАЗИРА БОЛАТОВНА
Мамандық: 6D050200 – САЯСАТТАНУ
Тақырып: Қазақстанда Англия мен Түркия тәжірибелері негізінде ауылды басқарудың жаңа моделін қалыптастыру тетіктері
Тіркеу: 2016-11-22 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-22
Авторы: ЖҰМАШОВ ЕРКЕБҰЛАН ӘЛІМХАНҰЛЫ
Мамандық: 6D050200 – САЯСАТТАНУ
Тақырып: Байланыстар грамматикасын зерттеу, мәтіндер релеванттылығын және тақырыбын анықтау
Тіркеу: 2016-11-14 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-12
Авторы: ЕРИМБЕТОВА АЙГЕРИМ СЕМБЕКОВНА
Мамандық: 6D070300– АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Тақырып: Ғылыми-білім беру қызметін қолдауға арналған ақпараттық жүйе үшін ақпараттық технологиялар бойынша қазақ тілі морфологиясын ескере отырып көптілді тезаурус жасау
Тіркеу: 2016-11-11 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-12
Авторы: САМБЕТБАЕВА МАДИНА АРАЛБАЕВНА
Мамандық: 6D070300 – АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Тақырып: Кодификация символов власти в культуре ранних и средневековых кочевников Центральной Азии
Тіркеу: 2016-11-11 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-09
Авторы: ЯРЫГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мамандық: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6D020300-«ИСТОРИЯ»
Тақырып: Воздействие выбросов автотранспорта на состояние атмосферного воздуха урбанизированной территории на примере города Алматы
Тіркеу: 2016-11-09 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-09
Авторы: БЕГИМБЕТОВА АЙНУР СЕРИКБАЕВНА
Мамандық: 6D060800 - ЭКОЛОГИЯ
Тақырып: Морфофункциональные нарушения печени при воздействии производными гидразина и тяжелых металлов
Тіркеу: 2016-11-09 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-09
Авторы: ЖАЗНАЕВА ЖАНАТ КАДЫРБЕКОВНА
Мамандық: 6D060800–ЭКОЛОГИЯ
Тақырып: Исследование космологических моделей в рамках общей и модифицированной теории гравитации
Тіркеу: 2016-11-01 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-02
Авторы: ЦЫБА ПЁТР ЮРЬЕВИЧ
Мамандық: 6D060400 – ФИЗИКА
Тақырып: Правовой механизм социального партнерства в сфере труда: проблемы теории и практики
Тіркеу: 2016-11-10 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-02
Авторы: ХАСЕНОВ МУСЛИМ ХАНАТОВИЧ
Мамандық: 6D030100 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Тақырып: Правовое регулирование индивидуальных трудовых споров: теория и практика их разрешения
Тіркеу: 2016-11-10 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-02
Авторы: ГАЛИАКБАРОВА ГУЗАЛЬ ГАЗИНУРОВНА
Мамандық: 6D030100 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Тақырып: Исследование геометродинамики некоторых топологических объектов и голографическая модель кротовой норы
Тіркеу: 2016-11-01 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-12-02
Авторы: АЛТАЙБАЕВА АЗИЗА БИБОЛОВНА
Мамандық: 6D060400 – ФИЗИКА
Тақырып: Кәсіби білім беру жағдайында көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыру
Тіркеу: 2016-10-28 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-11-30
Авторы: ИСАБЕКОВА ГҮЛНҰР БОЛАТБЕКҚЫЗЫ
Мамандық: 6D010300- ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Болашақ педагогтардың лидерлік сапаларын дамытудың педагогикалық шарттары
Тіркеу: 2016-10-28 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-11-30
Авторы: АЛИМБЕКОВА АНАР АЙМОЛДАНОВНА
Мамандық: 6D010300 «ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» МАМАНДЫҒЫ
Тақырып: Влияние весенних природоохрaнных попусков нa зaтопление поймы реки Иртыш в пределaх территории Пaвлодaрской облaсти
Тіркеу: 2016-10-26 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-11-25
Авторы: БЕЙСЕМБAЕВA МAНИРA AМAНКЕЛЬДИЕВНA
Мамандық: 6D060900 – ГЕОГРАФИЯ
Тақырып: Популяционный полиморфизм Ferula foetida (Bunge) Regel на полуострове Мангистау
Тіркеу: 2016-10-14 15:14:11
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-11-18
Авторы: САГЫНДЫКОВА МЕРУЕРТ СЕРИКОВНА
Мамандық: 6D060700 – БИОЛОГИЯ
Тақырып: Изучение роли TOR сигнальной системы у Arabidopsis thaliana при солевом стрессе
Тіркеу: 2016-10-22 00:00:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-11-18
Авторы: КРАВЧЕНКО АЛЕНА ПАВЛОВНА
Мамандық: 6D060700- БИОЛОГИЯ
Тақырып: Формирование экологической компетентности у будущих специалистов в современной высшей школе
Тіркеу: 2016-09-27 12:07:30
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-10-27
Авторы: АЛИЕВА АЙМАН ЯХИЯЕВНА
Мамандық: 6D010300 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Жоғары оқу орны студенттерінің салауатты өмір салтына құндылық қатынастарын дамыту
Тіркеу: 2016-09-27 12:10:02
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-10-27
Авторы: АБЫЛКАСИМОВ ЕРЖАН АНУАРБЕКОВИЧ
Мамандық: 6D010300-ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Ашық білім беру кеңістігінде студенттердің ақпараттық технологияларды пайдалануының ғылыми-педагогикалық негіздері
Тіркеу: 2016-08-29 16:36:37
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-09-30
Авторы: САРЖАНОВА ҒАЛИЯ БАЙЖҰМАҚЫЗЫ
Мамандық: 6D010300-ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Теоретические основы разработки и проектирования содержания образования на основе компетентностного подхода (на примере специальности 6М010300 - «Педагогикаи психология»)
Тіркеу: 2016-08-29 16:40:01
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-09-30
Авторы: ДЖЕКСЕМБАЕВА ГУЛЬНУР САБЕТКАНОВНА
Мамандық: 6D010300 - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Ценности и стили жизни в молодежной среде
Тіркеу: 2016-05-28 13:54:25
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-07-29
Авторы: НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Мамандық: 6D050100 – СОЦИОЛОГИЯ
Тақырып: Экономические, культурные и психологические факторы социального сиротства в Казахстане
Тіркеу: 2016-06-17 12:27:20
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-07-29
Авторы: УАШЕВА АЙЖАН КАЙРГЕЛЬДИНОВНА
Мамандық: 6D050100 – СОЦИОЛОГИЯ
Тақырып: Павлодар облысының аумақтық рекреациялық жҥйесінің табиғи-ресурстық әлеуеті
Тіркеу: 2016-05-23 10:49:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-07-24
Авторы: ЖАКУПОВ АЛТЫНБЕК АМАНЖОЛОВИЧ
Мамандық: 6D060900 – ГЕОГРАФИЯ
Тақырып: Техногенное загрязнение бассейновых геосистем Илекской макрогеосистемы
Тіркеу: 2016-05-23 10:45:45
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-07-20
Авторы: БЕРДЕНОВ ЖАРАС ГАЛИМЖАНОВИЧ
Мамандық: 6D060900  ГЕОГРАФИЯ
Тақырып: Прогноз работы оснований и фундаментов ветровых энергетических сооружений
Тіркеу: 2016-05-11 14:34:54
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2016-05-28
Авторы: ОРАЗОВА ДИНАРА КАЗБЕКОВНА
Мамандық: 6D072900 – СТРОИТЕЛЬСТВО
Тақырып: Түркі халықтары фольклорындағы аңыздық проза (жанрлар және кейіпкерлер жүйесі)
Тіркеу: 2015-12-02 16:04:57
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-29
Авторы: САҒЫНАДИН ГҮЛНАЗ САҒЫНАДИНҚЫЗЫ
Мамандық: 6D021400 - ӘДЕБИЕТТАНУ
Тақырып: Аймауытңлының аудармалары: тҥпнҧсқа және мәдени-көркем ықпалдастық
Тіркеу: 2015-12-02 16:03:06
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-28
Авторы: ӘУБӘКІРОВА ҚАРЛЫҒАШ ӘДІЛХАНҚЫЗЫ
Мамандық: 6D020500 - ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: Орхон түрік жазба ескерткіштеріндегі туынды сөздердің семантикалық ерекшеліктері
Тіркеу: 2015-12-04 17:56:15
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-28
Авторы: КУПАЕВА АЙСУЛУ КОРАБЕКОВНА
Мамандық: 6D021200 – ТҮРКІТАНУ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША «ФИЛОСОФИЯ
Тақырып: ҚАННЫҢ БИОХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ РЕОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ФЕНИЛГИДРАЗИННІҢ ӘСЕРІ
Тіркеу: 2015-12-15 11:04:14
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-28
Авторы: ЖАНАБЕРГЕНОВ АСКАР ОРАЗОВИЧ
Мамандық: 06.08.00 - ЭКОЛОГИЯ
Тақырып: N-изопропилакриламид пен гидроксиэтилакрилат негізіндегі стимул сезімтал сополимерлер синтезі, мінездемесі және мүмкін болатын қолдану аймағы
Тіркеу: 2015-12-15 11:06:59
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-28
Авторы: НАҚАН ҰЛАНТАЙ
Мамандық: 6D072100-ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
Тақырып: Қазақстан Республикасы мен шетелдердегі конституциялық бақылау (Польша Республикасы тәжірибесінде)
Тіркеу: 2015-12-09 12:25:56
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-26
Авторы: АБЫЛАСИМОВ МУРАГЕР НАСТАЕВИЧ
Мамандық: «6D030100-ҚҰҚЫҚТАНУ» МАМАНДЫҒЫ
Тақырып: Қаламгер шығармашылығы және оқырманның кӛркемдік-танымдық қабылдау жүйесі (XX ғасырдың бас ширегі)
Тіркеу: 2016-02-02 15:31:20
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-26
Авторы: ӘБДІБЕК ЖАНАР БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ
Мамандық: 6D020500 – ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: Еуразияшылдық идеясының тарихи қайнар көздері мен бүгінгі жаңа үрдістер
Тіркеу: 2015-11-23 12:03:03
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: МАСЛОВ ХАЛИЛ БОРИСОВИЧ
Мамандық: 6D020300 – ТАРИХ
Тақырып: ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА В 1920-1930-Е ГОДЫ
Тіркеу: 2015-11-23 12:07:28
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: КОЗЫБАЕВА МАХАББАТ МАЛИКОВНА
Мамандық: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6D020300–ИСТОРИЯ
Тақырып: Дифондар базасы негізінде қазақ сөздерін тану
Тіркеу: 2015-11-23 15:57:21
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: БУРИБАЕВА АЙГЕРИМ КЕУЛИМЖАЕВНА
Мамандық: 6D060200 – ИНФОРМАТИКА
Тақырып: Социальные эффекты прямых иностранных инвестиций в регионах Казахстана
Тіркеу: 2015-11-23 16:20:47
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: РАХМАТУЛЛАЕВА ДИНАРА ЖАКСЫЛЫКОВНА
Мамандық: 6D050600 – ЭКОНОМИКА
Тақырып: Білім алушының білімін зерделі бағалаудың моделдері мен әдістері
Тіркеу: 2015-11-24 17:10:26
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: КАБЕНОВ ДАУРЕН ИМАНБЕКОВИЧ
Мамандық: 6D060200 – ИНФОРМАТИКА
Тақырып: Экономические механизмы согласования интересов в государственно-частном партнерстве (на материалах Республики Казахстан)
Тіркеу: 2015-11-24 17:12:25
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: АМЕРХАНОВА АЛТЫН БОРАНБАЕВНА
Мамандық: 6D050600-ЭКОНОМИКА
Тақырып: Политическое представительство этнических групп: сравнительный анализ
Тіркеу: 2015-11-25 11:28:34
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: ЖАНАРСТАНОВА МАРАЛ БАХЫТЖАНОВНА
Мамандық: 6D050200 – ПОЛИТОЛОГИЯ
Тақырып: Исследование и реализация методов повышения достоверности передачи информации в телекоммуникационных системах
Тіркеу: 2015-11-25 11:31:08
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: АДАМОВА АЙГУЛЬ ДЮСЕНБИНОВНА
Мамандық: 6D070400 – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБ
Тақырып: Разработка информационных и алгоритмических моделей для распознавания геологических пород на пластово-инфильтрационных месторождениях урана
Тіркеу: 2015-11-25 11:35:02
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: ИСКАКОВ СЫРЫМБЕТ ХАСАНОВИЧ
Мамандық: 6D070400 – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБ
Тақырып: Методы и модели аналитической обработки данных в сервис- ориентированной системе поддержки деятельности компании
Тіркеу: 2015-11-25 11:38:33
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: РАХМЕТУЛАЕВА САБИНА БАТЫРХАНОВНА
Мамандық: 6D070300 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Тақырып: Studying the influence of immobilized methanogenic bacteria microflora on the decomposition of agricultural waste in biogas and fertilizer production
Тіркеу: 2015-11-25 11:42:59
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: KARLYGASH USIPKHANKYZY SULTANGALIYEVA
Мамандық: 6D070100-BIOTECHNOLOGY
Тақырып: Еуразияшылдық идеясының тарихи қайнар көздері мен бүгінгі жаңа үрдістер
Тіркеу: 2015-11-25 11:48:29
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: МАСЛОВ ХАЛИЛ БОРИСОВИЧ
Мамандық: 6D020300 – ТАРИХ
Тақырып: ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА В 1920-1930-Е ГОДЫ
Тіркеу: 2015-11-25 11:51:03
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: КОЗЫБАЕВА МАХАББАТ МАЛИКОВНА
Мамандық: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6D020300–ИСТОРИЯ
Тақырып: «Разработка информационной системы для моделирования функционирования отраслей промышленности Республики Казахстан»
Тіркеу: 2015-11-25 12:15:16
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: НУРБЕКОВ АСКАР БАКЫТОВИЧ
Мамандық: 6D070300-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Тақырып: Қазақстан Республикасындағы агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың экономикалық механизмін жетілдіру (мал шаруашылығы мысалында)
Тіркеу: 2015-11-25 15:41:05
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: АБДИКАДИРОВА АНАР АДИЛХАНОВНА
Мамандық: 6D050600 «ЭКОНОМИКА»
Тақырып: Формирование организационно-экономического механизма развития городского хозяйства (на материалах г. Павлодар)
Тіркеу: 2015-11-25 15:43:04
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: БАЯНДИНА ГУЛЬМИРА ДУЙСЕНБАЕВНА
Мамандық: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6D050600 – ЭКОНОМИКА
Тақырып: Функционирование экономики Казахстана в условиях электронного правительства
Тіркеу: 2015-11-25 15:45:30
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: ТАЙЖАНОВ АЗАМАТ АЙТБАЕВИЧ
Мамандық: 6D050600-ЭКОНОМИКА
Тақырып: Международные стандарты труда в Республике Казахстан: проблемы имплементации и защиты
Тіркеу: 2015-11-25 15:48:00
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: ЕСИРКЕПОВА МАДИНА МЕИРБЕКОВНА
Мамандық: 6D030100 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Тақырып: Қазақ тіліндегі білімдерді семантикалық өңдеу модельдері мен әдістері
Тіркеу: 2015-11-26 14:46:36
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: МУКАНОВА АСЕЛЬ СЕРИКОВНА
Мамандық: 6D060200 – ИНФОРМАТИКА
Тақырып: РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Тіркеу: 2015-11-26 14:57:18
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: ГЛАЗЫРИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Мамандық: 6D070400 – «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ О
Тақырып: Бір текті емес орта құрылымын зерттеуге арналған бағдарламалы- аппараттық кешенді қолдану
Тіркеу: 2015-11-27 13:56:54
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-25
Авторы: МИРҒАЛИҚЫЗЫ ТОЛҚЫН
Мамандық: 6D070400-ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТ
Тақырып: Орталық және Солтүстік-шығыс Қазақстанда өсетін агарика саңырауқұлақтарының жеуге жарамды және дәрілік түрлерінің тірі штаммдар коллекциясын құру
Тіркеу: 2015-11-17 16:58:14
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-20
Авторы: АСИЛХАНОВА РОЗА ЗӘКІРҚЫЗЫ
Мамандық: 6D060700 – БИОЛОГИЯ
Тақырып: Асфалтты-парафинді шайыр қалдықтары негізінде асфальтобетон технологиясы (Қызылорда облысы Қҧмкӛл кен орны мәліметтері негізінде)
Тіркеу: 2015-11-17 17:01:02
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-20
Авторы: САРАБЕКОВА ҦЛБОСЫН ЖАНҒАБЫЛҚЫЗЫ
Мамандық: 6D073000 - «ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН, БҰЙЫМДАРЫН ЖӘНЕ
Тақырып: Экологическая оценка водных экосистем урбанизированных территорий Акмолинской области
Тіркеу: 2015-11-18 11:10:52
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-19
Авторы: МУРАТОВ РУСЛАН МУРАТОВИЧ
Мамандық: 6D060800 - ЭКОЛОГИЯ
Тақырып: Роль ферментов репарации повреждений ДНК в патогенезе туберкулеза
Тіркеу: 2015-11-16 16:51:59
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-18
Авторы: АБЕЛЬДЕНОВ САЙЛАУ КАСЕНОВИЧ
Мамандық: 6D060700 – БИОЛОГИЯ
Тақырып: «Влияние естественных факторов на прирост березы бородавчатой (Betula pendula) в условиях лесостепи Восточного Казахстана»
Тіркеу: 2015-11-12 16:08:34
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-13
Авторы: ЖАНТЛЕСОВА ШОЛПАН БЕЙСЕМБАЕВНА
Мамандық: 6D060700 – БИОЛОГИЯ
Тақырып: Социально-психологические факторы совладания с психологической травмой в ситуации развода
Тіркеу: 2015-12-07 16:43:14
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-12-11
Авторы: СЛАНБЕКОВА ГУЛЬНАРА КОБЫЛАНОВНА
Мамандық: 6D050300 – ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: КАТЕГОРИЯ КАУЗАЛЬНОСТИ В КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Тіркеу: 2015-10-27 15:01:30
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-11-28
Авторы: ДАЛЬБЕРГЕНОВА ЛЯЗЗАТ ЕЛЕМЕСОВНА
Мамандық: 6D020500 – ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: Изменения в базовых ценностях: межпоколенческие различия в Республике Казахстан
Тіркеу: 2015-10-27 11:06:34
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-11-27
Авторы: БДИКАКИМОВ МУХТАР ТЫНЫШТЫКБЕКУЛЫ
Мамандық: 6D050100- СОЦИОЛОГИЯ
Тақырып: Азық-түлiк қауiпсiздiгiн құқықтық қамтамасыз ету (Қазақстан Республикасы және шет мемлекеттерiнiң заңдары мен тәжiрибесiн салыстырмалы талдау)
Тіркеу: 2015-10-01 16:44:24
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-11-20
Авторы: ОЗЕНБАЕВА АЙГЕРИМ ТОЙЛЫБАЕВНА
Мамандық: 6D030100 - ҚҰҚЫҚТАНУ
Тақырып: Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов: национальный и международный аспекты
Тіркеу: 2015-10-01 16:47:40
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-11-20
Авторы: НҰРМУХАНҚЫЗЫ ДАНИЯ
Мамандық: 6D030100 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Тақырып: Шет елде тұратын қазақтардың құндылыққа бағдарлануының этнопсихологиялық ерекшеліктері
Тіркеу: 2015-10-08 13:50:04
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-11-20
Авторы: САХИЕВА ФАРИДА ӘБУБАКІРҚЫЗЫ
Мамандық: 6D050300 – ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Формирование профессиональных компетенций будущего учителя на основе полилингвального подхода
Тіркеу: 2015-10-08 13:55:21
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-11-20
Авторы: ЖОРАБЕКОВА АЙНУР НАЗИМБЕКОВНА
Мамандық: 6D010300 – ПEДAГOГИКA И ПCИXOЛOГИЯ
Тақырып: Еңбек пен білімдік қызмет көрсету нарықтарының өзара әрекеті механизмін жетілдіру
Тіркеу: 2015-10-19 17:11:22
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-11-20
Авторы: АБЫЛКАСИМОВА ЖИБЕК АНУАРБЕКОВНА
Мамандық: 6D050600 - ЭКОНОМИКА
Тақырып: М. Мақатаев шығармашылығының психологиялық аспектілері
Тіркеу: 2015-10-30 17:51:55
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-11-20
Авторы: ТИЛЕУБАЕВА МЕРУЕРТ СЛЯМХАНҚЫЗЫ
Мамандық: 6D050300 – ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Қазіргі көркем прозадағы дискурс және нарратор
Тіркеу: 2016-02-02 15:26:30
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-11-20
Авторы: КІШКЕНБАЕВА ЖҰЛДЫЗАЙ ҚАЛЫБЕКҚЫЗЫ
Мамандық: 6D020500 - ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: Оңтүстік Қазақстан облысы дендрофлорасының басты өкілдерінің микромицеттер мен бактериялар тудыратын ауруларына қарсы тиімді биопрепарат алу
Тіркеу: 2015-09-23 18:17:21
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-10-23
Авторы: ТУРАЛИЕВА МОЛДИР АЛИБЕКОВНА
Мамандық: 6D070100-БИОТЕХНОЛОГИЯ
Тақырып: GEOTECHNICAL FEATURES OF HISTORICAL MONUMENTS OF ARCHITECTURE OF CENTRAL ASIA
Тіркеу: 2015-06-05 11:43:41
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-07-20
Авторы: ISSINA ASSEM ZAISANOVNA
Мамандық: 6D072900 – CIVIL ENGINEERING
Тақырып: Work of dams in soil conditions of Kazakhstan
Тіркеу: 2015-06-05 11:56:26
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-07-20
Авторы: ALDUNGAROVA ALIYA KAIRATOVNA
Мамандық: 6D072900 – CIVIL ENGINEERING
Тақырып: Тозған және бҥлінген жерлерді қалпына келтірудің қҧқықтық негіздері (Қазақстан Республикасы және Тҥркия Республикасы заңнамалары бойынша салыстырмалы талдау)
Тіркеу: 2015-06-01 11:39:05
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-06-30
Авторы: ЖАНБАЗ МУСТАФА
Мамандық: 6D030100 - ҚҰҚЫҚТАНУ
Тақырып: Функция судебного контроля над досудебным уголовным производством в Республике Казахстан
Тіркеу: 2015-06-02 12:45:58
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2015-06-30
Авторы: АМИРГАЛИЕВ АЙДОС АЙТИКЕНОВИЧ
Мамандық: 6D030100 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Тақырып: Болашақ педагог-психолог маманның кәсіби тұлғасын түркі ғұламалары мұралары негізінде қалыптастыру
Тіркеу: 2014-11-27 09:46:54
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-26
Авторы: МЕНДИКУЛОВА ЖАЗИРА АЛТЫНБЕКОВНА
Мамандық: 6D010300-ПЕДАГОГИКА-ПСИХОЛОГИЯ
Тақырып: Қазақстан Республикасы Президент сайлауын құқықтық реттеу және оның дамуы
Тіркеу: 2014-11-27 09:34:48
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-25
Авторы: МАЙШЕКИНА ЭЛЬДАНА СОВЕТОВНА
Мамандық: 6D030100-ҚҰҚЫҚТАНУ
Тақырып: Болашақ химия пәні мұғалімінің креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері
Тіркеу: 2014-11-27 09:49:11
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-25
Авторы: ТАШБУЛАТОВА АСЕЛ ЕРСУЛТАНОВНА
Мамандық: 6D010300 - «ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ»
Тақырып: ФOРМИРOВAНИE КOММУНИКAТИВНOЙ КOМПEТEНЦИИ БУДУЩИX ЭКOЛOГOВ НA OCНOВE ИCПOЛЬЗOВAНИЯ ТEЛEКOММУНИКAЦИOННЫX ТEXНOЛOГИЙ (В ПРOЦECCE OБУЧEНИЯ AНГЛИЙCКOМУ ЯЗЫКУ)
Тіркеу: 2014-11-27 09:40:11
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-24
Авторы: AКEШOВA МAДИНA МУРЗAXAНOВНA
Мамандық: 6D010300 – ПEДAГOГИКA И ПCИXOЛOГИЯ
Тақырып: ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ)
Тіркеу: 2014-11-27 09:44:02
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-24
Авторы: ЕРНАЗАРОВА ДИЛЯРА ЖУАСБЕКОВНА
Мамандық: 6D010300 – ПЕДAГOГИКA И ПCИXOЛOГИЯ
Тақырып: Разделение спорных морских территорий между государствами (правовой аспект)
Тіркеу: 2014-11-28 16:45:57
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-24
Авторы: ИСКАЛИЕВА ЛАУРА СЕЙДИКАСЫМОВНА
Мамандық: 6D0301000 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Тақырып: Международно-правовые и национальные аспекты борьбы с транснациональной организованной преступностью
Тіркеу: 2014-11-28 16:51:05
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-24
Авторы: ЕНСЕБАЕВА ГУЛЬНУР БОЛАТОВНА
Мамандық: 6D030100 – ЮPИСПPУДЕНЦИЯ
Тақырып: Влияние иностранных инвестиций на экономическую безопасность страны
Тіркеу: 2014-11-17 14:27:20
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-20
Авторы: ТУЛЕБАЕВА ГАЛИНА АЛМАЗОВНА
Мамандық: 6D050600 - ЭКОНОМИКА
Тақырып: Устойчивое развитие сельских территорий Республики Казахстан (на материалах Павлодарской области)
Тіркеу: 2014-11-17 14:29:52
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-20
Авторы: СОЛТАНГАЗИНОВ АЙБЕК РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ
Мамандық: 6D050600-ЭКОНОМИКА
Тақырып: Защита права граждан на благоприятную окружающую среду: историко-правовой аспект
Тіркеу: 2014-11-27 09:22:43
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-20
Авторы: МУКАШЕВА НАЗГУЛЬ КЕНЖЕШОВНА
Мамандық: 6D030100-ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Тақырып: Магистранттардың педагогикалық қарым-қатынас жасауға психологиялық даярлығын зерттеу
Тіркеу: 2014-11-27 09:26:44
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-20
Авторы: АЯПБЕРГЕНОВА АЛЬМИРА ЖЕНИСБЕКОВНА
Мамандық: 6D010300-ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫ
Тақырып: Инновационное развитие кадрового потенциала нефтяных компаний Республики Казахстан
Тіркеу: 2014-11-17 14:19:12
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-19
Авторы: ИСАЕВА БИБИГУЛЬ КУНТУГАНОВНА
Мамандық: 6D050600 – «ЭКОНОМИКА»
Тақырып: Конкурентоспособность мобильного ритейла в сфере телекоммуникации: теория и механизм обеспечения
Тіркеу: 2014-11-17 14:28:38
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-19
Авторы: НУРМАГАМБЕТОВА АРМИЯШ ИРГЕБЕКОВНА
Мамандық: 6D050600 – ЭКОНОМИКА
Тақырып: Роль молибдоферментов в формировании устойчивости растений к абиотическим и биотическим факторам окружающей среды
Тіркеу: 2014-11-24 17:19:51
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-19
Авторы: БАБЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Мамандық: «6D060700 - БИОЛОГИЯ»
Тақырып: Изучение динамики импорта веществ в ядро клеток млекопитающих посредством mTOR комплекса
Тіркеу: 2014-11-24 17:26:41
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-19
Авторы: ЖЫЛКИБАЕВ АСЫЛБЕК АЙТАНУЛЫ
Мамандық: 6D060700 – БИОЛОГИЯ
Тақырып: Gagea туысына жататын кейбір түрлердің репродуктивті жүйесі және генетикалық алуан түрлілігі
Тіркеу: 2014-11-24 17:29:46
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-19
Авторы: БЕЙСЕНОВА САЛТАНАТ РАШИДҚЫЗЫ
Мамандық: МАМАНДЫҒЫ - 6D060700 «БИОЛОГИЯ»
Тақырып: «Қазақстанның үдемелі индустриалды-инновациялық дамуы жағдайында инвестициялық қызметті басқару жүйесін жетілдіру»
Тіркеу: 2014-11-17 14:21:59
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-18
Авторы: ОРЫНБАСАРОВА ЕРКЕНАЗЫМ ДУЛАТОВНА
Мамандық: 6D050700-МЕНЕДЖМЕНТ
Тақырып: Пути совершенствования деятельности специальных экономических зон в Республике Казахстан
Тіркеу: 2014-11-17 17:19:11
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-18
Авторы: НЕВМАТУЛИНА КАРИНА АНВАРОВНА
Мамандық: 6D050600- ЭКОНОМИКА
Тақырып: Қaзaқ жәнe aғылшын тiлдeрiндeгi aнтропонимдeрдiң ұлттық-мәдeни көрiнiсi
Тіркеу: 2014-11-28 14:49:50
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-13
Авторы: МEЙРБEКОВ AКЫЛБEК КAЙРAТБEКОВИЧ
Мамандық: 6D020500 – ФИЛОЛОГИЯ
Тақырып: Государственно-правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности. Казахстан и зарубежный опыт.
Тіркеу: 2014-11-12 15:40:45
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-12
Авторы: КАРИБАЕВА АСЕЛЬ ЕРГАЛИЕВНА
Мамандық: 6D030100 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Тақырып: Совершенствование организационно-экономического механизма устойчивого развития региона (на материалах Павлодарской области)
Тіркеу: 2014-10-27 17:16:26
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-06
Авторы: КАРИМБЕРГЕНОВА МАДИНА КУДАЙБЕРГЕНОВНА
Мамандық: 6D050600 - ЭКОНОМИКА
Тақырып: Повышение экономической устойчивости высших учебных заведений (на материалах Республики Казахстан)
Тіркеу: 2014-10-27 17:21:15
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-12-06
Авторы: КОФТАНЮК НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА
Мамандық: 6D050600 - ЭКОНОМИКА
Тақырып: Формирвание и развитие инновационного потенциала промышленных предприятий: теория и механизм реализации
Тіркеу: 2014-10-27 17:06:31
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-29
Авторы: САДЫКОВА П.Т
Мамандық: 6D050600 - ЭКОНОМИКА
Тақырып: Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально-инновационного развития Казахстана
Тіркеу: 2014-10-27 17:26:09
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-29
Авторы: ОМАРОВА АЙНУРА ТОЯКОВНА
Мамандық: 6D050700 - МЕНЕДЖМЕНТ
Тақырып: Формирование и перспективы кластерного развития СЭЗ в национальной экономике
Тіркеу: 2014-10-27 17:11:38
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-28
Авторы: УЧКАМПИРОВА АЙГУЛЬ БАХАДИРОВНА
Мамандық: 6D050600 - ЭКОНОМИКА
Тақырып: Международный туризм как форма внешнеэкономической деятельности Казахстана
Тіркеу: 2014-10-30 15:42:56
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-28
Авторы: ОСПАНОВ ГАЛЫМ МЕЙРАМОВИЧ
Мамандық: 6D050600 - ЭКОНОМИКА
Тақырып: Қазақстан Республикасының сот билігінің конституциялық-құқықтық мәні мен қазіргі таңдағы жағдайы
Тіркеу: 2014-10-23 16:32:58
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-23
Авторы: ШУКЕНОВА ЖАДЫРА СЛАМХАНҚЫЗЫ
Мамандық: 6D030100-ҚҰҚЫҚТАНУ
Тақырып: Конституционные основы судебной системы в Республике Казахстан и Республике Польша
Тіркеу: 2014-10-29 17:26:11
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-22
Авторы: ШАМШИНУРОВА САЛТАНАТ МУРАТОВНА
Мамандық: 6D030100-ЮPИСПPУДЕНЦИЯ
Тақырып: Шәкәрімтану тарихы және оны оқыту әдістемесі
Тіркеу: 2014-10-25 11:41:55
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-20
Авторы: ЖУНДИБАЕВА АРАЙ КАНАПИЯНОВНА
Мамандық: 6D011700 – ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ
Тақырып: Функциональные аспекты регуляции TOR системы у эукариот
Тіркеу: 2014-11-03 15:45:08
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-20
Авторы: КИЯН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Мамандық: 6D060700-БИОЛОГИЯ
Тақырып: Оңтүстік Алтайдың орман және дала биоценоздарындағы топырақ жануарларының фаунасы және құрылымы
Тіркеу: 2014-10-16 14:35:11
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-14
Авторы: БУРКИТБАЕВА УЛЖАН ДУЙСЕНБАЕВНА
Мамандық: 6D060700-БИОЛОГИЯ
Тақырып: Информационно-аналитическая система исследования водных экосистем (на примере озер Казахстана)
Тіркеу: 2014-11-03 11:02:54
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-08
Авторы: ИСМАИЛОВА АЙСУЛУ АБЖАППАРОВНА
Мамандық: 6D070300-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Тақырып: Мұнай-қыздырғыш қондырғыларының аппараттық жүйелерінің параметрлерін есептейтін бағдарламалық қамсыздандыруын кұру
Тіркеу: 2014-11-03 11:05:28
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-08
Авторы: ТАШЕНОВА ЖУЛДЫЗ МУСАГУЛОВНА
Мамандық: 6D070400–ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ Қ
Тақырып: Методы аналитических сетей и нечеткой логики в многокритериальных задачах (на примере оценки систем информационной безопасности, развития общественно-политической ситуации и мониторинга воздушной среды)
Тіркеу: 2014-11-03 10:42:51
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-07
Авторы: МУХАНОВА АЯГОЗ АСАНБЕКОВНА
Мамандық: 6D070300 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Тақырып: Новые абстрактные типы данных для представления знаний и анализа программ
Тіркеу: 2014-11-03 11:00:11
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-11-07
Авторы: САТЕКБАЕВА АЙЖАН ЖАНАБЕКОВНА
Мамандық: 6D070300 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Тақырып: Қазақстанның тауар өткізу желілеріндегі логистикалық инфрақұрылымдарды қалыптастыру және дамыту
Тіркеу: 2014-09-17 16:18:43
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-25
Авторы: ЖУМАТАЕВА БАХЫТЖАМАЛ АШЫМОВНА
Мамандық: 6D050600–ЭКОНОМИКА
Тақырып: Управление инновационной активностью компании: методика и современные подходы (на примере АО «НК «ҚТЖ»)
Тіркеу: 2014-09-17 16:23:56
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-25
Авторы: ТУРЕГЕЛЬДИНОВА АЛИЯ ЖУМАБЕКОВНА
Мамандық: 6D050700 - МЕНЕДЖМЕНТ
Тақырып: Еуразиялық интеграция жағдайында өңірлік инновациялық жүйені қалыптастыру мен дамыту
Тіркеу: 2014-09-17 16:31:02
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-25
Авторы: БАЙБОСЫНОВ СЕРІКЖАН БЕРИКБАЙҰЛЫ
Мамандық: ЭКОНОМИКА МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРЫ (PHD
Тақырып: Формирование и развитие индустрии туризма и гостеприимства в Республике Казахстан (на материалах Акмолинской области)
Тіркеу: 2014-09-17 16:20:25
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-24
Авторы: ҚЫДЫРБЕК-ҰЛЫ ДӘРМЕНИЯР АЛҒАТБЕКҰЛЫ
Мамандық: 6D050600–ЭКОНОМИКА
Тақырып: Развитие автомобильных дорог Республики Казахстан на основе механизма государственно-частного партнерства
Тіркеу: 2014-09-17 16:27:10
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-24
Авторы: АСПАНБЕТОВ ДАУЛЕТ АБАЙХАНОВИЧ
Мамандық: ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИ
Тақырып: Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының теориялық-құқықтық аспектілері
Тіркеу: 2014-09-05 13:10:50
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-20
Авторы: РУСТЕМБЕКОВА ДИНАРА КЕНЖЕБЕКОВНА
Мамандық: 6D030100-ҚҰҚЫҚТАНУ
Тақырып: Особенности рассмотрения уголовных дел в ювенальных судах Республики Казахстан
Тіркеу: 2014-09-05 13:12:21
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-20
Авторы: БИМБЕТОВ АСХАТ БОЛАТБЕКОВИЧ
Мамандық: 6D030100-ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Тақырып: ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҤРГІЗУШІЛІК КЕЛІСІМ ЖАСАУ КЕЗІНДЕГІ ЕРЕКШЕ ӚНДІРІС
Тіркеу: 2014-09-05 13:13:54
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-20
Авторы: БАЛГЫНТАЕВ АСЕТ ОРАЛГАЗЫЕВИЧ
Мамандық: 6D030100-ҚҰҚЫҚТАНУ
Тақырып: A n a ssessment of results of numerical modeling, field tests of soils by piles an d model tests in the cenrifuge
Тіркеу: 2014-09-09 10:00:06
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-20
Авторы: YELBEK UTEPOV BAKHITOVICH
Мамандық: 6D072900-СТРОИТЕЛЬСТВО
Тақырып: Исследование механических свойств грунтов для прогноза осадок и несущей способности оснований
Тіркеу: 2014-09-09 10:09:48
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-20
Авторы: МОРЕВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ
Мамандық: 6D072900-СТРОИТЕЛЬСТВО
Тақырып: Междунapoднo-пpaвoвые aспекты сoтpудничествa Pеспублики Кaзaхстaн с зapубежными гoсудapствaми в oблaсти кoсмическoй деятельнoсти
Тіркеу: 2014-09-16 17:42:37
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-20
Авторы: КУЛИКПAЕВA МИPA ЖУМAГAЗЫЕВНA
Мамандық: 6D030100-ЮPИСПPУДЕНЦИЯ
Тақырып: Парламентаризм в странах СНГ: исторический и сравнительно- правовой аспекты (на примере Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан)
Тіркеу: 2014-09-16 17:44:21
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-10-20
Авторы: ТОЛЫСБАЕВА АЛИЯ ДЮСЕНОВНА
Мамандық: 6D030100-ЮPИСПPУДЕНЦИЯ
Тақырып: Шәкәрімтану тарихы және оны оқыту әдістемесі
Тіркеу: 2014-10-23 14:15:48
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-09-23
Авторы: ЖУНДИБАЕВА АРАЙ КАНАПИЯНОВНА
Мамандық: 6D011700 – ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ
Тақырып: Қазақстан Респубкасындағы азаматтық қоғамның қалыптасуының конституциялық құқықтық мәселелері
Тіркеу: 2014-06-12 16:31:18
Тіркеуші: Исимов Жеткизген Есенгелдиевич
Қорғау: 2014-07-20
Авторы: СЫДЫКОВА АЛМА ЕРЛАНҚЫЗЫ
Мамандық: 6D030100-ҚҰҚЫҚТАНУ


Барлық құқықтар қорғалған © MY.ENU: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.
4.365181 секунд ішінде генерациаланған. 15.08.2018 13:25 Техникалық ақпарат.
Яндекс.Метрика