Жеке мәліметтер
Фото
Қонақ
iin
bdate sex
nation maritalState
Карта туралы ақпарат: cardid
Электроннды пошта (корпоративтік): mail_work
(жеке): mail_private
Телефон (корпоративтік): phone_work
(жеке): phone_private
Мекен жай (жұмыс): building,room
(тұрып жатқан): address_living
(тіркелген): address_registr
Жеке куәлік (нөмір): icNumber
(кім берді): icDepartment
(берілген күн): icDate
Жұмыс
unitname postname
staff_job_experience
Базалық білімі
ЖОО: Бітірген жылы: Біліктілік
staff_edu_baseEducation staff_edu_baseFinishYear staff_edu_baseQualification
Ғылым саласы
Ғылыми дәреже Ғылыми атақ
staff_edu_academicDegree staff_edu_academicTitle
Жетістіктер
staff_achievements
Мамандық: Мамандандыру бөлімі:
stud_profession stud_specialization
Топ: Курс:
stud_groupName stud_course
Төлеу формасы: Оқыту тілі:
stud_paymentForm stud_studyLanguage
profile_archives: Түскен жылы:
stud_academicDegree stud_startDate


Барлық құқықтар қорғалған © MY.ENU: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.
0.047150 секунд ішінде генерациаланған. 26.10.2020 09:16 Техникалық ақпарат.
Яндекс.Метрика