Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Основан 1996 году

Тақырып: Деректі фильмдер және арнайы жобалар жасаудағы жаңа медиатрендтерді қолдану меxанизмдері («Хабар» телеарнасы жобалары негізінде)
Авторы: ЕГЕМБЕРДИЕВ ИСКАХ ДУЙСЕМБАЕВИЧ
Мамандықтың код нөмірі: 6D050400
Мамандық атауы: ЖурналистикаЖУРНАЛИСТИКА
Қорғау: 2022-07-15
Тіркеуші: АЙТУАРОВА АЙНАГУЛЬ ДЖАНБУЛАТОВНА
Тіркеу: 2022-06-15 00:00:00