Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Основан 1996 году

Тақырып: Тoпырaқ негiздеpiнiң меxaникaлық қacиеттеpiне тaлдау жaсaу
Авторы: ЖҰМAДIЛОВ IЛИЯС ТOҒAНҰЛЫ
Мамандықтың код нөмірі: 6D072900
Мамандық атауы: ҚұрылысСТРОИТЕЛЬСТВО
Қорғау: 2021-08-05
Тіркеуші: АЙТУАРОВА АЙНАГУЛЬ ДЖАНБУЛАТОВНА
Тіркеу: 2021-08-04 00:00:00