Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Основан 1996 году

Тақырып: Болашақ педагог-психологтардың іс-әрекетіндегі кәсіби мәдениетін жетілдіру
Авторы: МУГАУИНА ГУЛБАРАМ ОЛЖАГАЛИЕВНА
Мамандықтың код нөмірі: 6D010300
Мамандық атауы: Педагогика және психологияПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Қорғау: 2022-10-28
Тіркеуші: АЙТУАРОВА АЙНАГУЛЬ ДЖАНБУЛАТОВНА
Тіркеу: 2022-09-21 00:00:00